The Storage Competitor Self Storage Park Construction Project

FEDESSA 2021; state of affairs in the self storage world

The tenth FEDESSA report again contains a wealth of interesting information for entrepreneurs and investors. The report was produced with the participation of more than 100 entrepreneurs from 18 European countries.

Enkele van de belangrijkste bevindingen uit het rapport:

  • Naar schatting waren er 2021 in Europa 5.173 self storage faciliteiten op de markt met een gezamenlijke capaciteit van 11 miljoen m2.
  • De grootste tien operators (Shurgard, Homebox, Safestore zijn de grootste 3) in Europa vertegenwoordigen 18% van het aantal self storage locaties. En 37% van de beschikbare self storage capaciteit.
  • De zes belangrijkste bij de FEDESSA aangesloten landen (En, Fr, Spa, Ned, Dui, Zwe) herbergen 78% van alle self storage locaties. 
  • De gemiddelde huurprijs in Europa is € 268,74 per vierkante meter per jaar. Een stijging van 7% ten opzichte van vorig jaar.
  • De gemiddelde bezettingsgraad in Europa steeg van 79,8% naar 81,5%.
  • Bijna de helft van de faciliteiten had een bezettingsgraad van meer dan 85%.
  • Het percentage huurachterstanden van meer dan 30 dagen daalde van 8,7% in 2020 tot slechts 3,7%.  Dit ondanks de impact van de COVID-19 pandemie.
  • Exploitanten blijven optimistisch over hun vooruitzichten. 86% van de ondervraagden verwacht meer winst in 2022 te maken en 72% verwacht een hogere bezettingsgraad.
  • Er wordt gebouwd aan 104 nieuwe locaties. Daarnaast zijn er nog 53 faciliteiten in de planningsfase.
  • Het aantal medewerkers per vestiging blijft dalen. Er zijn nu gemiddeld 1,34 fulltime medewerkers per faciliteit, vergeleken met 1,77 in 2015. 7% van de locaties is nu volledig onbemand.

Download the full FEDESSA report here.

More information about our Z-Boxes?